THÔNG TIN VIỆC LÀM
Nhân viên quản lý thuyền viên
  • Ngày hết hạn : 30/11/-0001
  • Nơi làm việc : KĐT Sala, 13 – 15 đường B4, P.An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (khu vực Q.2 cũ), TP.HCM
  • Vị trí tuyển dụng : Làm chính thức
  • Thời gian làm : Giờ hành chính
  • Mức lương : 10-15 Triệu
  • Số lượng : 1

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tham mưu các vấn đề liên quan đến chế độ của thuyền viên để đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng thuyền viên. - Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ thuyền viên cho Công ty. - Đảm bảo chất lượng thuyền viên đã được tuyển dụng và thuê làm việc trên các tàu của Công ty. - Thực hiện các hợp đồng thuê thuyền viên. - Điều động thuyền viên và đảm bảo bố trí đầy đủ thuyền viên. - Xác định nhu cầu, tổ chức huấn luyện đào tạo thuyền viên của Công ty. - Đảm bảo các tàu và thuyền viên đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của Việt Nam về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển của Việt Nam; và Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, chứng chỉ chuyên môn và trực ca cho thuyền viên (Công ước STCW 1978 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên); Công ước Lao động Hàng hải - MLC 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Thông tư 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 quy đinh tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toán tối thiểu của tàu biển Việt Nam - Đề xuất kế hoạch phỏng vấn tuyển dụng thuyền viên theo yêu cầu thực tế. Là thành viên trong ban tuyển dụng thuyền viên. Thông báo cho các bên cung ứng kế hoạch thay thuyền viên, tiến hành làm lệnh điều động theo chỉ đạo của cấp quản lý. - Theo dõi tình hình thuyền viên trên các tàu, đề xuất với cấp quản lý các biện pháp áp dụng nhằm đảm bảo cho thuyền viên thực hiện đúng chức trách nghiệm vụ của từng người, sự hợp tác tốt giữa thuyền viên với nhau và với Công ty. - Theo dõi ngày lên xuống tàu để trả lương thuyền viên. Cập nhật các đánh giá thuyền viên hàng tháng của Thuyền trưởng. - Theo dõi và cấp phát bảo hộ lao động cho thuyền viên. - Cập nhật và thông báo các quy định có sửa đổi về các chế độ thuyền thuyền viên làm việc trên tàu. - Giúp cấp quản lý xây dựng chiến lược nhân sự thuyền viên cho đội tàu Công ty đảm bảo tính ổn định và hiệu quả lâu dài. *THÔNG TIN LIÊN HỆ: - Mr. Khánh: 0283 8269539 (Ext: 100) Email: hr@vietsunlogistic.com - CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT - Địa chỉ: KĐT Sala, 13 – 15 đường B4, P.An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (khu vực Q.2 cũ), TP.HCM - Web: vietsunlogistic.com * HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Ứng viên gửi hồ sơ qua email hoặc gửi hồ sơ giấy về Công ty.

Nộp đơn

THÔNG TIN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Nhật Việt
  • Địa chỉ: KĐT Sala, 13 – 15 đường B4, P.An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (khu vực Q.2 cũ), TP.HCM
  • Email: hr@vietsunlogistic.com
  • Số điện thoại: 0973974816
Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (Vietsun Lines), là một trong những công ty chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng đường biển và đường bộ, một trong những công ty vận tải tư nhân nội địa lớn tại Việt Nam. Công ty chúng tôi là một trong những Hãng tàu Vận tải Nội địa tư nhân đầu tiên đầu tư tàu Container vận chuyển hàng hóa container tuyến Nam - Bắc - Trung và ngược lại, Hiện nay, VIETSUN đã đầu tư 04 tàu container cùng hàng ngàn container vận chuyển tiêu chuẩn