THÔNG TIN VIỆC LÀM
Kỹ sư thiết kế; Kỹ sư QC
  • Ngày hết hạn : 30/11/-0001
  • Nơi làm việc : Hải Phòng
  • Vị trí tuyển dụng : Làm chính thức
  • Thời gian làm : Giờ hành chính
  • Mức lương : Thỏa thuận
  • Số lượng : 6

Nộp đơn

THÔNG TIN CÔNG TY
Công ty Đóng tàu Phà Rừng
  • Địa chỉ: Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Email:
  • Số điện thoại: 093439265 / 0914316457

Đóng mới và sửa chữa tàu