Hướng dẫn sử dụng dành cho Doanh nghiệp

1. Đăng ký với vai trò Doanh nghiệp tại đây

2. Bổ sung hồ sơ thông tin Doanh nghiệp

3. Đăng tin tuyển dụng, chọn Đăng tuyển & tìm hồ sơ trên menu chính

4. Quản lý tin tuyển dụng: Nhấn mục Quản lý tin tuyển dụng bên menu phải để truy cập