Hướng dẫn sử dụng dành cho Ứng viên

1. Đăng ký tài khoản

- Đăng ký theo link: https://tuyendung.haiphong.vn/dang_nhap, nhập email (là tài khoản đăng nhập sau này) và mật khẩu. Chọn vài trò là Ứng viên

2. Hoàn thiện hồ sơ ứng viên

- Sau đó hoàn thiện hồ sơ thông tin ứng viên theo mẫu

3. Tạo CV

- Chọn mục Quản lý CV ở menu bên phải để tạo CV

4. Nộp đơn ứng tuyển